Den største og viktigste møteplassen for alle fysioterapeuter i Norge.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) arrangerer en stor fagkongress for alle fysioterapeuter i Norge på Thon Hotel Oslo Airport fra torsdag 17. mars t.o.m. lørdag 19. mars 2022.

​Fysioterapikongressen arrangeres for tredje gang i 2022. Kongressen er en arena for faglig oppdatering og inspirasjon som alle fysioterapeuter i Norge kan delta på, og der forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi kan synliggjøres.

 

Overordnet tema på Fysioterapikongressen 2022 er: 

 

Fysioterapi gjennom livet – kompetanse og samhandling

Innsendelsesfrist: 1. oktober 2021

Foto_samansett_Fysioterapikongressen_v3.

PÅMELDING

Påmelding er åpnet. Klikk på knappen nedenfor eller velg siden PÅMELDING i menyen.

Det skjer mye spennende innen fysioterapi, både når det gjelder forskning og faglig utvikling. Dette har vi lyst til å høre mer om på kongressen, og inviterer alle fysioterapeuter til å sende inn abstrakter for muntlig presentasjon eller poster. Det er åpnet for abstraktinnsendinger.

 PROGRAM

Med det overordnete temaet Fysioterapi gjennom livet - kompetanse og samhandling

kommer fagkongressen til å belyse ulike temaer knyttet til utvikling av fysioterapikompetanse og fysioterapeutrollen i en helsetjeneste i endring.

SPONSORMULIGHETER

På vegne av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker vi å invitere til å bli utstiller på Fysioterapikongressen 2022. Overordnet tema på fagkongressen er Fysioterapi gjennom livet – kompetanse og samhandling, og legger fokus på synliggjøring av forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi.

Fagkongressen er den tredje av sitt slag, og er en arena for alle fysioterapeuter i Norge. Tidligere kongresser har hatt ca.1000 deltakere fra hele landet.

Vi har åpnet for booking av sponsorpakker og utstilling:

 
 

SPONSORER

Gullsponsor

physica_logo_horizontal_rgb_digital.png

Sølvsponsor

 

KONTAKT OSS

Spørsmål

Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på. Send oss en e-post på fysio2022@gyro.no.

Arrangør

Fysioterapikongressen er arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Ta gjerne kontakt med oss på e-post

Teknisk arrangør

Gyro Conference AS

Storgata 86, 2615 Lillehammer

E-post: gc@gyro.no

Tel: 61 28 73 20