Den største og viktigste møteplassen for alle fysioterapeuter i Norge.

Fysioterapikongressen blir både digital og fysisk. Det er nå åpnet for påmelding også for digital deltakelse. NFF planlegger for at deltakerantallet på det fysiske arrangementet ikke skal reduseres mer enn absolutt nødvendig. Det digitale arrangementet skal bli et nytt tilbud til dem som ikke har anledning til å delta fysisk, og gi et rikt og variert tilbud.

 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) arrangerer en stor fagkongress for alle fysioterapeuter i Norge på Thon Hotel Oslo Airport fra torsdag 17. mars t.o.m. lørdag 19. mars 2022.

​Fysioterapikongressen arrangeres for tredje gang i 2022. Kongressen er en arena for faglig oppdatering og inspirasjon som alle fysioterapeuter i Norge kan delta på, og der forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi kan synliggjøres.

 

Overordnet tema på Fysioterapikongressen 2022 er: 

 

Fysioterapi gjennom livet – kompetanse og samhandling

Abstraktlevering er nå stengt

Foto_samansett_Fysioterapikongressen_v3.

PÅMELDING

Påmelding er åpnet. Klikk på knappen nedenfor eller velg siden PÅMELDING i menyen.

Det skjer mye spennende innen fysioterapi, både når det gjelder forskning og faglig utvikling. Dette har vi lyst til å høre mer om på kongressen, og inviterer alle fysioterapeuter til å sende inn abstrakter for muntlig presentasjon eller poster. Abstraktlevering er nå stengt.

 PROGRAM

Med det overordnete temaet Fysioterapi gjennom livet - kompetanse og samhandling

kommer fagkongressen til å belyse ulike temaer knyttet til utvikling av fysioterapikompetanse og fysioterapeutrollen i en helsetjeneste i endring.

SPONSORMULIGHETER

På vegne av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker vi å invitere til å bli utstiller på Fysioterapikongressen 2022. Overordnet tema på fagkongressen er Fysioterapi gjennom livet – kompetanse og samhandling, og legger fokus på synliggjøring av forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi.

Fagkongressen er den tredje av sitt slag, og er en arena for alle fysioterapeuter i Norge. Tidligere kongresser har hatt ca.1000 deltakere fra hele landet.

Vi har åpnet for booking av sponsorpakker og utstilling:

 
 

SPONSORER

Gullsponsor

AlfaCare_logo2.png
physica_logo_horizontal_rgb_digital.png

Sølvsponsor

Bronsesponsor

2021-11-01_12-51-41.png
contour-design-inc-logo-vector.png
Legal24 logo outline.png
medi-logo.jpg
 

KONTAKT OSS

Spørsmål

Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på. Send oss en e-post på fysio2022@gyro.no.

Arrangør

Fysioterapikongressen er arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Ta gjerne kontakt med oss på e-post

Teknisk arrangør

Gyro Conference AS

Storgata 86, 2615 Lillehammer

E-post: gc@gyro.no

Tel: 61 28 73 20