Om innlevering av abstrakter til Fysioterapikongressen 2022

Abstraktlevering er nå stengt

Vi ønsker oss enda flere abstrakter til Fysioterapikongressen 2022, og setter derfor en ny frist for innlevering av abstrakter: mandag 11. oktober kl. 1200.

Abstraktlevering er nå stengt.

Vi håper den ekstra uka er det som trengs for dem som ikke fikk ferdig presentasjonen av prosjektet sitt til 1. oktober. Velkommen til kongressen med ditt bidrag!

I denne artikkelen har vi samlet alt du trenger å vite om abstrakter til Fysioterapikongressen 2022:

Fysioterapikongressen 2022 klar for abstrakter

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker at Fysioterapikongressen 2022 skal være en arena hvor all forskning og systematisk fagutvikling innen fysioterapi synliggjøres. Vi oppfordrer derfor alle fysioterapeuter i Norge som driver med forskning og fagutvikling, til å sende inn abstrakter fra sine prosjekter til Fysioterapikongressen 2022.

Det kan sendes abstrakter fra:

 • ferdigstilt forskningsprosjekt

 • pågående forskningsprosjekt

 • fagutviklingsprosjekter

Abstrakter leveres i abstrakthåndteringsprogrammet. Du må lage deg brukernavn og passord ved registrering. Ved registrering oppgir du kontaktinformasjon. Du kan gjøre endringer i innleveringen din helt frem til innleveringsfristen.

Når du har logget deg inn i abstrakthåndteringsprogrammet, vil du bli geleidet igjennom følgende prosess:

 • Tittel

  Tittelen på abstraktet skrives med store bokstaver. Tittelen skal være presis, og tydelig indikere hva abstraktet omhandler. Tittellengden kan maksimalt være 20 ord.

 • Velg ønsket presentasjonsform

  Du kan velge mellom «fritt foredrag» (muntlig presentasjon), «poster» eller «enten fritt foredrag eller poster».

 • Tema og nøkkelord

  Velg hvilket av kongressens tema ditt abstrakt har mest relevans for, og tre nøkkelord.

 • Forfattere
  Skriv inn informasjon om abstraktets forfatter(e), og svar på aktuelle spørsmål. Det etterspørres informasjon om akademisk tittel, arbeidssted og land. Dersom det er flere forfattere, merk hvilken forfatter som skal presentere abstraktet på kongressen (det trenger ikke å være samme person).

 • Legg inn abstraktet:
  Abstraktteksten kan være maksimum 300 ord, og teksten bygges opp på følgende måte:

Bakgrunn

Her beskrives og begrunnes studiens/prosjektets bakgrunn, hensikt og problemstilling med et par setninger.

Metode

I metodebeskrivelsen redegjøres det kortfattet for metode(r) og analyse(r)som er benyttet.

Resultater/funn

Her presenteres hovedfunn som besvarer problemstillingen.

Diskusjon og konklusjon

Betydningen av resultatene/funnene, og en redegjørelse for hvilke implikasjoner funnene kan ha for fysioterapipraksis/helsetjenesten, presenteres kort.

Generelt om innlevering av abstrakter

Et abstrakt skal fortrinnsvis skrives på norsk, og ikke overstige 300 ord. Abstrakt på andre skandinaviske språk eller engelsk kan godtas dersom den som presenterer ikke behersker norsk godt nok. Benytt standard forkortelser, terminologi, symboler og rettskrivning i henhold til veiledning i ordliste for Tidsskrift for Den norske legeforening, http://tidsskriftet.no/annet/sprakregler. Spesielle forkortelser må skrives fullt ut med forkortelsen i parentes ved første gangs bruk. Benytt SI-systemet for måleenheter.

Abstrakt som ikke følger malen, vil automatisk bli avvist.

Innsending og vurdering

Innsendelsesfristen var: 11. oktober 2021 kl 1200.


Tilbakemelding om aksepterte eller avslåtte abstrakter gis i desember 2021.

 

Innsendte abstrakter blir vurdert av vitenskapelig komité for Fysioterapikongressen, som avgjør hvilke som får aksept som enten fritt foredrag (muntlig presentasjon) eller poster (posterutstilling).

Aksepterte abstrakter kan bli publisert i Fysioterapeuten. Gi beskjed om du ønsker å reservere deg mot dette.

Presentasjonsform

Aksepterte abstrakter presenteres på Fysioterapikongressen som muntlig foredrag. (Totalt 10 minutter for presentasjon og spørsmål, f.eks. 8 minutters foredrag + 2 minutter til spørsmål) eller som poster. Muntlige presentasjoner må lages i PowerPoint.


Posterutstilling er åpen under hele kongressen. Posterforfattere får muligheten til å presentere og diskutere sine prosjekter for deltakere til et gitt tidspunkt i en postersesjon. Størrelsen på posteren kan være inntil 95 cm bred og 135 cm høy (stående format).

Last ned dokumenter for abstrakter:

For å laste ned, høyreklikk på linken under og velg "Lagre linken som..."