Avbestillingsvilkår

Avbestillingsvilkår for kongressdeltakelse

Påmelding er bindende

Ved avmelding innen 17. februar 2022 faktureres 50 % av deltakeravgiften.

Ved avmelding senere enn 17. februar 2022 eller manglende oppmøte, ingen refusjon/hele beløpet blir fakturert.

Du kan overføre din påmelding til en kollega mot et gebyr på kr 300,-.

Send e-post med kvittering, og oppdatert kontaktinformasjon på ny deltaker til: fysio2022@gyro.no

 

Ved avmelding grunnet sykdom, helt frem til arrangementets start, belastes man med 50 % av deltakeravgiften. Legeerklæring må fremlegges. Hvis sykdom inntreffer etter arrangementets start, refunderes ikke deltakeravgiften.

 

Avmelding gjøres ved å sende epost til fysio2022@gyro.no

                

Avlysning

NFF tar forbehold om at Fysioterapikongressen kan bli avlyst/eventuelt utsatt på grunn av forhold relatert til covid-19-pandemien, ved for lav deltakeroppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeure). I slike tilfeller refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter, men kun deltakeravgiften. 

 

Annet

NFF påtar seg ikke ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader som kan oppstå hos deltakerne under arrangementet, f.eks. deltakelse på workshop. Deltaker er selv ansvarlig for å avstå fra øvelser som kan skade han/henne.

Avbestillingsvilkår for hotellreservasjon

Hotellrom betales med kredittkort ved bestilling.

Ved avbestilling av hotellrom innen 9. februar 2022 refunderes 50% av totalbestillingen.

Ved avbestilling senere enn 9. februar 2022 eller manglende oppmøte er det ingen refusjon.

 

Avlysning/utsettelse av Fysioterapikongressen på grunn av forhold relatert til covid-19-pandemien, ved for lav deltakeroppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeur) gir ikke rett til refusjon.

 

Vi oppfordrer alle deltakere til å sørge for å ha reiseforsikring som dekker dette.