OM FYSIOTERAPIKONGRESSEN

Fysioterapikongressen er tidligere arrangert i 2015 og 2018, og har samlet rundt 1000 fysioterapeuter hver gang. Forbundsstyret i NFF har besluttet at suksessen skal gjentas i 2022.

Fysioterapikongressen er et samarbeidsprosjekt mellom sekretariatet og NFFs 13 faggrupper. NFF har fått betydelige midler fra Fysiofondet for å utarbeide det faglige programmet for kongressen.

 

Forbundsleder og sekretariatets ledergruppe utgjør prosjektets styringsgruppe. Prosjektgruppen består av:


Áslaug Skúladóttir, prosjektleder

Nathalie Grøtte Torgersen, prosjektkoordinator

Salvatore Scoglietti, økonomiansvarlig

Vidar Rekve, ansvarlig for kommunikasjon og markedsføring

 

NFFs seksjon for fag- og helsepolitikk utgjør programkomiteen, som utarbeider kongressens faglige program i samarbeid med NFFs faggrupper og vitenskapelig komité.

 

Målgruppe for Fysioterapikongressen er alle fysioterapeuter, turnusfysioterapeuter og fysioterapistudenter i Norge.

 

NFF har som mål at Fysioterapikongressen skal være:
 

  • en møteplass for fysioterapeuter fra alle fag- og arbeidsområder, og

  • en arena for faglig oppdatering og inspirasjon når det gjelder utvikling av fysioterapikompetanse og fysioterapeutrollen i helsetjenesten.

fysioterapeutforbundet.png
  • Facebook
  • Linkedin

Boks 147 Sentrum, 0102 Oslo | Kirkegata 15 |

Tlf. 22 93 30 50 | Send e-post 
Copyright © Norsk Fysioterapeutforbund - alle rettigheter reservert